PRAVILA ZA KORISNIKE BALONČEK WEBSHOPA

Putem Balonček webshopa nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji: Prodavatelj sa prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće: • stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja. • kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete • mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu
• odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu, a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i Hopsica obrt za usluge i trgovinu vl. Ivana Rubinić te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi • negativno manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja • slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte • zaobići pravila Balonček web shopa suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenijeti svoj račun Balonček web shopa i korisnički broj trećoj strani bez Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinići saznanja • distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi Balonček web shopu ili interesima vlasništva korisnika Balonček web shopa • prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti

OVLAŠTENJA BALONČEK WEBSHOPA

4.1. Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika Balonček web shopa, ali može ako to procjeni potrebnim.

4.2. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.

4.2.1. Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa Balončekwebshopa u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi Balonček web shopa, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.

4.2.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić zbog navedenog brisanja.

4.2.3. Hopsica obrt ua usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

4.2.4. Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.

DOSTAVA

5.1. Na Balonček webs hopu dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao Hopsica obrt za usluge i trgovinu vl. Ivana Rubinići na cijelom teritoriju Hrvatske.

5.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na Balonček web shopa prima obavijest i predračun račun putem e-maila., predračun koristi u slučaju plaćanja Internet bankarstvom ili općom uplatnicom, u slučaju plaćanja pouzećem isti može zanemariti. Račun kupac prima zapakiran s proizvodom.

5.3. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.

5.4. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.

5.5. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.