1. OPĆE ODREDBE

1.1. Obrt Hopsica pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.baloncek.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.
1.2. Putem Balonček web shopa, Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet usluge Balonček web shopa i to Prodavatelja i Kupca, te organizira transport predmeta prodaje.

2. ODGOVORNOST BALONČEK WEBSHOPA

2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti Balonček web shopa korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na Balonček web shopu elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na Balonček web shopu. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se Hopsica obrt za usluge i trgovinu , vl. Ivana Rubinić odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici Balonček.

Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja Balonček webs hopa te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga Balončekwebshopa kao i u slučaju eventualnog nesporazuma. 2.2. Korisnicima usluga koje pruža Balonček web shop smatraju se registrirani korisnici.

2.3. Korisnik izričito prihvaća da Hopsica obrt za usluge i tgovinu, vl. Ivana Rubinić ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

2.4. Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.baloncek.hr ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.

2.5. Balonček web shop može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.

2.6. Balonček web shop zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

2.7. Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja Balonček web shop, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

2.8. Hopsica obrt za usluge i trgovinu vl. Ivana Rubinićne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.

2.9. Blonček internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinići na e-mail adresu baloncekdecor@gmail.com

2.10. Balonček web shop ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinići na balondecor@gmail.com

2.11. Balonček web shop zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima Hopsica obrt za usloge i trgovinu ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.

2.12. Odnosi na Balonček web shop odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici Internet stranice Balonček web shopa) uz trgovinsko zastupanje Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić putem Balonček Internet stranice. Prodavatelj i Kupac mogu biti pravne i fizičke osobe. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.

2.13. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na Balonč Internet stranici, Hopsica obrt za usluge i trgvoinu, vl. Ivana Rubinić s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

3. PRAVILA ZA KORISNIKE BALONČEK WEBSHOPA

Putem Balonček webshopa nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji: Prodavatelj sa prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće: • stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja. • kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete • mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu
• odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu, a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i Hopsica obrt za usluge i trgovinu vl. Ivana Rubinić te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi • negativno manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja • slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte • zaobići pravila Balonček web shopa suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenijeti svoj račun Balonček web shopa i korisnički broj trećoj strani bez Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinići saznanja • distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi Balonček web shopu ili interesima vlasništva korisnika Balonček web shopa • prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti

4. OVLAŠTENJA BALONČEK WEBSHOPA

4.1. Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika Balonček web shopa, ali može ako to procjeni potrebnim.

4.2. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.

4.2.1. Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa Balončekwebshopa u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi Balonček web shopa, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.

4.2.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić zbog navedenog brisanja.

4.2.3. Hopsica obrt ua usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

4.2.4. Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.

5. DOSTAVA

5.1. Na Balonček webs hopu dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao Hopsica obrt za usluge i trgovinu vl. Ivana Rubinići na cijelom teritoriju Hrvatske.

5.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na Balonček web shopa prima obavijest i predračun račun putem e-maila., predračun koristi u slučaju plaćanja Internet bankarstvom ili općom uplatnicom, u slučaju plaćanja pouzećem isti može zanemariti. Račun kupac prima zapakiran s proizvodom.

5.3. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.

5.4. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.

5.5. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

6. REKLAMACIJE

6.1. Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić posreduje u reklamacijama od strane kupca prema dobavljaču na način da je portal Balonček web shopa komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema prodavateljima.

6.1.1. Reklamacija od Kupca je pravovremena ako je podnijeta u zakonskom roku od sedam dana od datuma primitka pošiljke od strane dostavne službe Balonček web shopu.

6.2. Prodavatelj se obavezuje prihvatiti sve reklamacije od Kupca u zakonskom roku koji je predviđen za trgovinu putem Interneta i snositi troškove dostave.

6.3. U slučaju da Kupac prije nego što je primio pošiljku odustane od kupovine iz bilo kojeg razloga u zakonskom roku Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić će Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplate umanjen za eventualne već nastale troškove dostave.

6.4. Odgovornost Hopsica obrt za usluge i trgvoinu, vl. Ivana Rubinić odnosi se samo na odgovornost trgovinskog zastupnika te obveze utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Sporne odnose koji proistječu iz Ugovora o kupoprodaji rješavaju Prodavatelj i Kupac. Hopsica obrt za usluge i trgvoinu, vl. Ivana Rubinić otklanja odgovornost za sve što nije obuhvaćeno obvezom trgovinskog zastupnika iz Ugovora o trgovinskom zastupanju zaključenom s Prodavateljem te ovim Općim uvjetima poslovanja.

7. POVRAT SREDSTAVA

7.1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod sljedećim uvjetima:

7.1.1. Ako vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod.

7.1.2. Ako vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 20%.

7.1.4. Ako je kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega nema mogućnosti povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda

7.2. Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga kupac vrati.

7.3. Proizvod koji bude oštećen nakon preuzimanja od strane kupca prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

7.4. Proizvod koji nema garanciju i svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

7.5. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

7.6. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili u roku od 30 dana od odobrenja povrata sredstava.

7.7. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj
navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

7.8. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Balonček – Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Balonček – Hospica obrt za usluge i trgovinu vl. Ivana Rubinić i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora – Za: Hopsica obrt za usluge i trgovinu vl. Ivana Rubinić – Ovime Vas obavještavam(o) da želim/želimo raskinuti ugovor, – Ime(na) potrošača (*): – Datum zaključenja ugovora: ________________________________________________________ – Adresa/e potrošača (*):____________________________________________________________ – Datum (*):______________ – Potpis potrošača: ________________ (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)
(*) Popunjava(ju) potrošač(i) kada koristi/e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Hopsica obrt za usluge i trgovinu, vl. Ivana Rubinić Repišće 69, 10450 Jastrebarsko